Industriventilation

Ved støv, lugt eller anden lugtforurening er der behov for procesventilation. Der kan være tale om ætsende stoffer eller eksplosionsfarligt materiale, der kræver et særligt materialevalg eller anlæg, der er godkendt efter ATEX-direktivet.

Vi ved, hvad der er brug for! Læs mere om industriventilation eller ring til os på tlf. 86802666 og lad os gennemgå, hvad I har behov for.

Skoleventilation

Skolernes faglokaler er et af vores specialer. Vi sørger for procesventilation i værksteder/laboratorier til f.eks. træ- og metalarbejde, hjemkundskab, fysik/kemi og biologi. Alle anlæg opbygges, så de overholder Arbejdstilsynets krav.

Læs mere om skoleventilation eller kontakt os i dag på tlf. 86802666 og få en snak om den rigtige ventilationsløsning til jeres skole.

Underleverandør

Vi arbejder ofte som underleverandør for andre entreprenører. Vi fokuserer altid på procesventilationsdelen, som vi har stor erfaring og knowhow indenfor. Det kan være små anlæg i et skoleværksted eller større komplicerede anlæg i industrien.

Vi yder gerne rådgivning og giver et godt tilbud. Ring til os i dag på tlf. 86802666 og få en snak om dine muligheder inden for ventilation og udsugning.