Industriventilation

industriventilationIndustriventilation er et af vores specialer. Vi leverer komplette ventilations- og udsugnings-løsninger til industrien, f.eks. komfortventilation samt udsugning fra bearbejdningsmaskiner. Vores anlæg overholder altid Arbejdstilsynets krav. Ift. ATEX direktivet og maskindirektivet samt Arbejdstilsynets regler kan vi foretage en miljøvurdering af virksomheden. Vi forbereder også gerne anlægget til CE-mærkning og CE-mærker det. Læs mere om industriventilation herunder.

Ventilation og udsugning er nødvendigt i ethvert arbejdslokale. Luftskifteanlæg sikrer et nødvendigt og lovbefalet luftskifte i arbejdslokalerne. Procesventilationsanlæg sørger for effektiv bortsugning af støv, røg og andre partikler tæt på arbejdsprocessen. Ventilationsanlægget sikrer, at forureningen ikke spredes til hele lokalet.

Vi leverer komplette ventilationsanlæg til industrien, f.eks. rumventilation samt udsugning fra bearbejdningsmaskiner, slibning, sandblæsning og metallisering. Vi leverer eksempelvis også rengøringsanlæg til store virksomheder, hvor der er behov for effektiv rengøring på produktions-linjer, f.eks. i medicinalindustrien og hos producenter af rengøringsmidler.Udsugning i laboratorium

I en elektronikvirksomhed, hvor der betjenes 30 maskiner til fremstilling af elektronikprodukter, er det under produktionen eksempelvis yderst vigtigt, at alle komponenter holdes totalt rene for partikler og støv. Derfor har vi monteret effektivt punktsug ved hver maskine, der sikrer et helt rent miljø. Luftmængden styres via en trykstyret frekvensomformer, således der altid er konstantvakuum og luftmængde i rørsystemet. Dette er muligt i industrianlæg med et næsten ubegrænset antal sugesteder.

I laboratorier stilles der krav om, at rørsystem og ventilatorer er opbygget af syrefaste materialer, samtidig med ATEX kan være et krav til ventilatorer. Afhængig af arbejdsprocessen anvendes flere typer sugearme.

Uanset, hvilken slags industriventilation I har brug for, og uanset hvilke forureningskilder I ønsker fjernet, finder vi sammen den rigtige ventilationsløsning. Vi sørger for, at jeres løsning lever op til Arbejdstilsynets og andre myndigheders krav, samt at den er praktisk opbygget, så brugerne kan udføre deres arbejde, uden at Ventilation i produktionshalventilationsanlægget generer dem.

Vi arbejder både som leverandør og underleverandør. Kontakt os i dag på tlf. 86802666 og hør mere eller download vores præsentationskatalog Procesventilation i industrien.