Procesventilation

Som ventilationsleverandør med speciale i procesventilation ved vi, hvad der skal til, når f.eks. en skole eller en produktionsvirksomhed har brug for en ventilations- og udsugningsløsning. Kontakt os allerede i dag på tlf. 86802666 og lad os gennemgå, hvad I har behov for.

Vores kendskab til de forskellige brancher er stort, og vi har solid erfaring med komfort- og procesventilation til bl.a. skoler, institutioner, autobranchen samt produktionsvirksomheder og laboratorier i medicinalindustrien, fødevareindustrien, plastindustrien og metalindustrien.

Hvad er procesventilation?

Procesventilation er udsugning direkte ved en proces/forureningskilde. Som supplement kan der udføres rumventilation. Der tilføres ofte tempereret erstatningsluft i samme mængde som den udsugede luft.

Arbejdstilsynet kræver etablering af procesventilation, når der under en arbejdsproces udvikles sundhedsskadelige eller eksplosive luftarter eller anden luftforurening, der er generende for medarbejderen. Dette kræves uanset luftforureningens omfang og hyppighed. Læs mere i Arbejdstilsynets vejledning om ventilation, A.1.1. ventilation på faste arbejdssteder.

Vores ventilationsarbejde

Hos Linå Procesventilation er vi specialiseret i at løse procesventilationsopgaver af enhver slags. Uanset, hvilken branche vi arbejder med, tager vi udgangspunkt i de bekendtgørelser, der er udarbejdet af Arbejdstilsynet og/eller af ATEX-direktivet og maskindirektivet. Vi finder praktiske ventilations- og udsugningsløsninger, der tilgodeser disse lovkrav og direktiver, og som samtidig er opbygget, således at brugerne kan udføre deres arbejde, uden at ventilationsanlægget er til gene for dem.

Vi arbejder både som leverandør og som underleverandør for andre ventilationsentreprenører. Vi koncentrerer os altid om procesventilationsdelen, som vi har stor erfaring og knowhow indenfor. Det kan være alt fra små værkstedsanlæg på en skole til store og komplicerede anlæg i industrien.

Kontakt os i dag på tlf. 86802666 eller læs mere om vores ventilations- og udsugningsarbejde til:

Industri og laboratorier
Skoler og institutioner
Værksteder og autobranchen