Punktudsugning i skolens faglokaler

Punktudsugning i skolens faglokaler er et af vores specialer. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets krav og er opbygget, så elever og lærere kan arbejde efftektivt, uden udsugningen er i vejen. Læs mere om punktudsugning herunder.

Der stilles høje krav til indretning af skolernes faglokaler, der er underlagt lovgivningen bl.a. inden for ventilation. Eksempelvis er der krav til etablering af procesventilation ved arbejdssteder, hvorfra der skal fjernes en forureningskilde. Det kan være støv, røg, dampe eller andet, der er generende eller direkte sundhedsfarligt. Procesventilation foregår via punktudsugning, hvor den forurenede luft fjernes tæt på kilden. På den måde undgår man, at den forurenede luft spreder sig til resten af lokalet. Punktudsugning er f.eks.
nyttigt i forbindelse med fysik, håndværk og design, Punktudsugning i sløjdlokalehjemkundskab, billedkunst eller i kopi- og printerrum.

I forbindelse med etablering af punktudsugning i skolens faglokaler er opgaven typisk meget konkret. Vi tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets krav og finder praktiske og let anvendelige ventilationsløsninger, der tilgodeser lovkravene, og som samtidig er opbygget således, at elever og undervisere kan udføre deres arbejde effektivt, og uden at udsugningsanlægget er til gene for dem. Download vores præsentationskatalog Procesventilation. Ren luft – Godt indeklima – Bedre indlæring og se en række ventilationsløsninger med bl.a. punktudsugning til skoler og institutioner. Alle er udført af os og godkendt af Arbejdstilsynet.

Kontakt os i dag på tlf. 86802666! Vi leverer både små og store ventilations- og udsugningsløsninger og arbejder gerne som underleverandør. Sammen finder vi den bedste løsning til jeres skole.