Skoleventilation

Ventilation i skolens hjemkundskabslokale

Skoleventilation er et af vores specialer. Vi tilbyder komplette ventilations- og udsugnings-løsninger til alle skolens undervisningslokaler, kontorer, lærerværelser mv. Alle vores løsninger tager udgangspunkt i Arbejdstilsynets krav. Læs mere om skoleventilation herunder.

Klasselokaler og faglokaler er elevers og lærers arbejdsplads. Der er mange faktorer, der har indflydelse på, om det er en god arbejdsplads, f.eks. lokalets størrelse, indretning og inventar. Derudover er frisk luft i den rette temperatur en afgørende faktor for elever og underviseres velbefindende og arbejdsevne.

Luftens kvalitet afhænger af forurening og luftskifte. Luften forurenes af personer, som afgiver kuldioxid (CO2), vanddampe, lugt og partikler som f.eks. hudskel. Høje koncentrationer af kuldioxid i luften medfører utilpashed og hovedpine og som et resultat heraf stærk nedsat arbejdsevne. Ved at have god mulighed for ventilation forbedres luftens kvalitet og dermed indeklimaet væsentligt.

Ventilation i skolens sløjdlokaleI undervisningslokaler er der behov for luftskifteanlæg. Luftskifteanlæg er dog ikke tilstrækkeligt i de lokaler, hvor der skal fjernes en forureningskilde fra arbejdsstedet, f.eks. fysiklokaler, sløjdlokaler og hjemkundskabslokaler. Her skal der etableres procesventilation i form af punktudsugning.

Vores ventilations- og udsugningsløsninger til skoler og institutioner tager alle udgangspunkt i Arbejdstilsynets krav. Vores løsninger tilgodeser disse lovkrav og er samtidig opbygget således, at elever og undervisere kan udføre deres arbejde, uden at ventilationsarbejdet generer dem.

Vi er forhandler af Airmaster (energieffektive decentrale ventilationsanlæg) og har igennem det sidste år været en del af ”Silkeborgmodellen”, hvor vi har installeret mere end 100 af disse anlæg på byens skoler. Derfor har vi stor erfaring i montage af netop disse anlægstyper.

Vi giver gerne råd og tilbud og arbejder som underleverandør. Ring til os på tlf. 86802666 og få en snak om dine muligheder.