Naturfagslokaler

Arbejdstilsynets krav

Ifølge Arbejdstilsynets krav skal den almindelige rumventilation i naturfagslokalet suppleres med procesudsug ved:

  • Demonstrationsborde
  • Laboratorieborde
  • Elevernes pladser til øvelser
  • Loddepladser
  • Stinkskabe
  • Kemikalieskabe
  • Kemikalieaffaldsvogn
  • Øvrige steder, hvor der udvikles luftforurening
Procesventilation i Naturfagslokalerne

Procesventilation i Naturfagslokalerne

Vi opbygger procesventilationsanlæggene, så de er tilpasset behovet i de enkelte lokaler. Dampe og ildelugt fra forsøg eller lignende processer fjernes effektivt og der sørges for at den udsugede luft ikke indgår i en recirkulation. Vores procesanlæg er forsynet med en lovpligtig kontrolordning der alarmerer, hvis udsugningen ikke fungerer.

På uddannelsesinstitutioner og på enkelte grundskoler etableres stinkskabe, som er beregnet til håndtering af kemikalier og udførsel af forsøg. Der er helt særlige strenge krav til afsugning fra disse skabe, som sikrer at der ikke sker spredning af farlige dampe til omgivelserne og til dem der udfører forsøgene. Når der udføres forsøg eller andet, der udvikler farlige dampe, røg, ildelugt eller lignende forurening, skal der etableres et procesventilationsanlæg, der effektivt fjerner disse forureninger.

Ved forsøgsbordene sker afsugningen igennem sugearme, som enten er monteret i bord eller loft. Disse sugearme kan fjerne forureningen så tæt ved kilden som muligt og forhindre luftforurening.

Vi løser alle lovmæssige krav til procesudsug i naturfagslokalet.