Håndværk & Design

Arbejdstilsynets krav

Hvis der ikke er procesudsug ved høvlebænke og arbejdsborde, bør håndslibning begrænses mest muligt, og el-slibemaskiner må ikke benyttes. Fejning er ligeledes ikke tilladt, hvor der produceres træstøv og derfor bør et anlæg indrettes med udtag til rengøring af lokalet.

I træværkstedet skal procesventilations etableres hvis der er tale om blot en af følgende arbejdsprocesser:

  • Støvudvikling ved træbearbejdningsmaskiner og ved slibe-, pudse- og polereprocesser.
  • Røgudvikling ved svejsning, lodning og smedning.
  • Dampe fra arbejde med emaljearbejde, maling, lak og lim.
Udsugning rundsav

Procesventilation i Håndværk & Design

I træværkstedet er der mange behov for procesventilation således at elever og underviser har et optimalt arbejdsmiljø.

Vi sørger med vores anlæg for at alle krav fra Arbejdstilsynet er overholdt og alle anlæg leveres med lovpligtig kontrolanordning, der tydeligt indikerer utilstrækkelig funktion af anlægget.

Vores anlæg er med den høje lufthastighed i rørsystemet yderst velegnet som både udsugning til maskiner, punktudsugning, men også til rengøring af lokaler. Tilslutning til maskiner sker med ventiler, som enten kan være manuel, trykluft eller el betjente. Rengøringsventiler er som oftest en klapventil, hvor rengøringsslanger let monteres. Alle ventiler er udstyret med en kontakt, som automatisk starter og stopper anlægget, hvilket reducerer strømforbruget væsentligt på driften af anlægget.

Selvom der udsuges direkte ved forureningskilden vil det aldrig være muligt at fange alle støvpartikler. Derfor bliver der ofte installeret et svævestøvsmodul eller en luftrenser, som fanger de helt små partikler og derved sikrer et optimalt læringsmiljø.